SESaP s.r.o.

Predaj a servis registračných pokladníc, PC a SW Money

Služby

Spustili sme predaj eKasa pokladníc.

Vykonávame predaj a upgrade ERP na E-kasa klient podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Ponúkame predaj ORP

 • ELCOM Euro-50/o Cash eKasa
 • ELCOM Euro-50/o Mini eKasa
 • ELCOM Euro-150/o Flexy STD eKasa
 • Varos FM5000
 • Bluetooth tlačiareň elio P101 VRP

Ponúkame upgrade ERP

 • ELCOM Euro-50 mini Cash
 • ELCOM Euro-50 TE Mini
 • ELCOM Euro-150 Flexy
 • ELCOM Euro-100 T
 • ELCOM Euro-200 T/TE
 • Varos FM4000

Kontakt

SESaP s.r.o.
Podlavická cesta 9
974 09 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 45339449
DIČ: 2022939171
IČ DPH: SK2022939171

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka č.: 17476/S

GPS: 48.743745, 19.111435