CCTV

 

Kamerový set 16 farebné CCD kamery 420TVL s 20m IR ADVK6316SACPriemyselná televízia alebo uzavretý televízny okruh (po anglicky Closed Circuit Television, CCTV, doslova: televízia v uzavretom okruhu), ľudovo nazývaná kamerový systém, je spôsob televízneho prenosu na krátke vzdialenosti, zvyčajne po kábli, pričom sa televízny prenos používa na iné účely ako na prenos programu.

Tieto systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality napr. v obchodných domoch, dopravných prostriedkoch, uliciach a mnohých ďalších priestoroch s masovým pohybom ľudí) a ďalej na diaľkové sledovanie rôznych automatizovaných procesov v priemysle

čítať ďalej

Servisné stredisko pre registračné pokladnice

SESaP s.r.o.  je servisné stredisko pre registračné pokladnice ELCOM Euro a fiskálne tlačiarne Varos.

Programovanie a uvedenie do prevádzky, opravy, servisné prehliadky a vyradenie z prevádzky.

Ak potrebujete odbornú pomoc pri poruchách registračných pokladníc Elcom a príslušenstva, radi Vám ju poskytnú vyškolení odborníci na našej Info-line linke. Na pracovníka Info-line služby sa môžete obrátiť so všetkými otázkami, ktoré máte v súvislosti s našimi produktami. Pracovník Info-line služby súčasne rieši väčšinu problémov, s ktorými sa naši zákazníci pri používaní produktov môžu stretnúť.

čítať ďalej

Servis ekonomického SW Money S3

SESaP, Váš partner pre účtovníctvo Money S3Money S3 Start V01

Pre prevádzku ekonomického systému Money S3 na jednom počítači postačí celkom bežné vybavenie a inštalácia softvéru na lokálnej stanici nevyžaduje žiadne zvláštne znalosti. Pokiaľ si nie ste istý, vyžiadajte si inštaláciu u nás.

Prevádzka na lokálnom PC

 • Osobný počítač s procesorom Intel/AMD/kompatibilný, min. s taktovacou frekvenciou 1GHz – táto hranica je podmienená množstvom spracovávaných dokladov.
 • Operačný systém počítača či stanice siete odporúčame Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000 vo verziách Professional alebo Business, vždy vrátane dostupných aktualizácií a najlepšie v slovenskej verzii. Money S3 je možné spustiť i na neslovenských verziách Windows, môže však dôjsť k obmedzeniam či nesprávnej práci niektorých funkcií. Odporúčame využiť súborový sytém NTFS. Pri použití iných operačných sytémov s emulátormi Windows môže dôjsť k nekorektnému chovaniu programu.
 • Operačná pamäť s kapacitou min. 512 MB. Veľkosť pamäte je priamo úmerná výkonnosti programu a rozšírenie pamäte je najlacnejšou cestou k zvýšeniu rýchlosti programu.
 • Pevný disk s požadovaným miestom min. 1 GB. Požiadavky na voľné miesto závisia na veľkosti spracovávaných agiend – orientačne počítajte pre každú ďalšiu agendu s 1000 dokladmi naviac asi 100 MB diskového priestoru. Pre komfortnú prácu odporúčame rýchly pevný disk SATA s min. 7200 otáčkami.
 • Monitor – čím vyššie používate rozlíšenie monitora, tým prehľadnejšia bude práca s programom – na obrazovke uvidíte súčasne viac údajov. Pre optimálnu prácu odporúčame aspoň 17″ LCD displej s rozlíšením min. 1024×768.
 • Tlačiareň – odporúčame laserové alebo atramentové tlačiarne. Money S3 pre tlač využíva funkcií Windows, môžete teda používať ľubovoľnú tlačiareň, pre ktorú máte k dispozícii originálny ovládač pre Vašu verziu Windows.

Odporúčania pre prácu v sieti

Sieťová prevádzka je pri zlej konfigurácii a zlom výkone siete najčastejším zdrojom problémov. Pre prevádzku v počítačovej sieti sú nároky na hardvér vyššie, úmerne počtu prevádzkovaných PC a množstvu dát. Preto nasadenie sieťových verzií odporúčame zveriť do rúk odborníkov, ktorí sú pripravení okrem inštalácie vykonať aj individuálne nastavenia systému a zaškolenie vašich pracovníkov. Pred nasadením ekonomického systému do sieťovej prevádzky preto odporúčame konzultovať konkrétnu situáciu vo Vašej spoločnosti s niektorým z našich Konzultačných a predajných centier.

 • Do 3 staníc v sieti postačí sieť typu Peer to Peer 100 Mbps (Windows 7/Vista/XP/2000 Professional alebo Business), server Intel/AMD min. 2 GHz a pamäť RAM min. 2 GB. Odporúčame použitie rýchlych vysokotáčkových pevných diskov Ultra ATA 100, Serial ATA alebo SAS.
 • Nad 3 stanice sieť 100 Mbps, vyhradený server so systémom Windows 2008/2003/2000 Server. Nároky na hardvér servera a staníc rastú s počtom staníc a s množstvom spracovávaných dát a sú závislé i na operačnom systéme servera.
 • Nad 5 staníc v sieti navyše odporúčame terminálový režim s Windows 2008/2003/2000 Server s terminálovými službami. Táto technológia Vám nielen výrazne zrýchli prevádzku celej siete, ale tiež umožní využitie starších počítačov ako klientskych staníc. Navyše, pokiaľ potrebujete pristupovať k Money S3 cez internet, je možné sa k Money S3 pripojiť pomocou Vzdialenej plochy (terminálový klient).

Voliteľné či doplnkové vybavenie

 • Zálohovacie zariadenie so zodpovedajúcou kapacitou – zapisovateľné CD, DVD alebo USB flash. Dáta sú to najcennejšie, čo v programe máte a preto odporúčame časté zálohovanie priamo na disk počítača a taktiež na zapisovateľné médiá, ktoré je vhodné mať uložené na inom mieste ako počítač s ostrými dátami (napr. pre prípad požiaru).
 • Záložný zdroj prúdu (UPS) – chráni Váš počítač pred neočakávanými výpadkami elektrického prúdu a výkyvmi siete. V dôsledku výpadku prúdu môže dôjsť k porušeniu väzieb v databáze a následne i k nesprávnej funkcii programu.
 • Prístup k internetu – využijete pre komunikáciu s vaším peňažným ústavom (homebanking) a k zisťovaniu a načítaniu informácií priamo do Money S3 z verejných databáz (napr. kurzový lístok). Prostredníctvom internetu ďalej získavate prístup k on-line technickej podpore, automaticky aktualizujete softvér (podmienkou je mať aktívnu službu Aktualizácia) a je to aj najpohodlnejšia cesta pre aktiváciu licencie. PomocouInformačného kanála RSS máte zasa priamo v Money S3 k dispozícii aktuálne informácie o zmenách a novinkách v programe alebo v legislatíve.
 • Kancelársky softvér – Money S3 spolupracuje s niektorými časťami kancelárskeho balíka MS Office (napr. priame odosielanie faktúr e-mailom vo formáte PDF, export dát pre ďalšie spracovanie v Microsoft Excel, ukladanie dokumentov Office priamo k dokladom v Money S3 s previazanosťou na integrované CRM funkcie).

Pokladničné systémy

Money S3 môže pracovať ako plnohodnotný pokladničný systém. Informácie o pripojiteľných pokladničných perifériách (registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, tlačiarne bločkov, peňažné zásuvky, snímače čiarových kódov, zákaznícke displeje, atď.) získate v našich Konzultačných a predajných centrách. Prehľad periférií získate zase na našich stránkach o pokladničných systémoch tu.

čítať ďalej

Inštalácia a údržba Serverov Windows 2000/2003/2008

Ponúkame poradenstvo, inštaláciu, správu a priebežnú podporu pre väčšinuServer a monitorovanie siete, návrh siete, správu a údržbuWindows Server 2000, 2003, 2008,Windows Small Business Server 2003, 2008

 

čítať ďalej

Inštalácia, upgrade a údržba PC sietí (TCP/IP)

SPRÁVA SIETÍ

Ponúkame Vám správu sietí prostredníctvom outsourcing-u – pravidelnými návštevami alebo jednorázovými zásahmi  priamo u zákazníka.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť siete a počítačov vieme klientovi navrhnúť na mieru plán návštev a starostlivosti, ktoré by zabezpečili maximálne využitie siete, zdokonalenia zručnosti zamestnancov, implementovanie nových technologií a bezpečnostných prvkov, zabezpečenie a zálohovanie dát, ochranu Vašich údajov pred zneužitím či už po fyzickom odcudzení (kryptovacia metóda) alebo rôznymi útokmi (vírusy, spyware, hackerské útoky).

Na začiatku spolupráce podrobíme sieť klienta hĺbkovému auditu, pri ktorom zistíme všetky nedostatky v topológii a bezpečnosti počítačovej siete, následne vytvoríme podrobnú dokumentáciu siete a zistené nedostaky vyriešime pri maximálnej snahe ušetriť čo najviac finančných prostriedkov klienta.

Zakladáme si na maximálnej usporiadanosti a poriadku v sieti s presne vymedzenými právami užívateľov a pracovných staníc.

Každý klient má prideleného jedného špecialistu, pričom sa nemusí obávať “striedania” rôznych administrátorov, ako je to bežné pri iných outsourcingových firmách.

čítať ďalej

Servic PC

Komplexný servis počítačov pre Vašu spoločnosť

 • správa firemnej siete a servera
 • pravidelné zálohovanie dôležitých dát
 • aktualizácia softvéru a odstránenie škodlivého sw
 • oprava nefunkčného systému a nefunkčných súčastí PC
 • odborné poradenstvo

 počítačov pre domácnosti

 • ostránenie vírusov a škodlivého softvéru – poradenstvo
 • zapojenie a inštalácia nových zariadení a softvéru
 • nastavenie e-mailu a e-mailového programu
 • nastavenie a zabezpečenie wi-fi siete a internetu
 • oprava nefunkčného a spomaleného systému

Pravidelný servis počítačov šetrí Vaše peniaze!

 • firemným zákazníkom ponúkame až 10% zľavu na naše služby
 • pravidelný servis je dôležitý pre bezbroblémový chod počítačov
  vo Vašej firme z dlhodobého hľadiska.
 • zákazník by mal vedieť, že pri nepravidelnom servise PC jeho IT
  infraštruktúra nebude mať jednotnú koncepciu a bezproblémový chod,
  čo by zvýšilo efektivitu vnútropodnikových činností.

Užívateľská podpora na diaľku

 • opravíme Váš počítač aj keď nie ste z NR a BA
 • pomôžeme Vám okamžite cez internet!
 • služba je dostupná v rámci celého Slovenska
 • bezpečne odstránime 80% problémov, alebo nastavíme
  Váš počítač. Oprava počítačov na diaľku.
čítať ďalej

Registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne

Používanie pokladníc od 1. 3. 2009 upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice v znení neskorších doplnení. Tento zákon kladie aj nové požiadavky na ich technické vybavenie. Elcom, ako najväčší slovenský výrobca pokladničných zariadení pre vás pripravil spoľahlivé riešenia fiskálnych pokladníc, aby pre vás bola fiskalizácia jednoduchá, prístupná a cenovo najvýhodnejšia.

Fiskálny zákon neznamená automaticky kúpu úplne novej pokladnice. Na väčšine pokladníc Euro a tlačiarní, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na trhu, je možné vykonať tzv. upgrade. S istotou sa na nás obráťte pri príprave vašej pokladnice podľa požiadaviek zákona. Elcom ako spoľahlivý partner s dlhoročnými skúsenosťami a najširšou obchodnou a servisnou sieťou, vám s tým pomôže.

Euro-50 Mini

MALÉ PREVÁDZKY

Euro-200

STREDNÉ PREVÁDZKY

VEĽKÉ PREVÁDZKY

 

čítať ďalej

Ekonomický softvér Money

Money S3 patrí medzi najrozšírenejšie systémy pre malé a stredné firmy v Slovenskej i Českej republike. Ponúka všetky potrebné moduly – podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo), adresár, fakturácia, sklady, objednávky, mzdy a celý rad ďalších doplnkov, vrátane homebankingu, prepojenia s pokladničnými systémami, internetovými obchodmi alebo ďalšími aplikáciami na báze XML. Vyznačuje sa hlavne jednoduchou a ľahkou obsluhou v prostredí Microsoft Windows.

Systém využíva najširšie spektrum zákazníkov. Nájdete medzi nimi firmy, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom, výrobou alebo službami. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoobchody, strojárenské firmy a tiež drobní živnostníci a podnikatelia. V našej ponuke nechýbajú ani varianty Money S3 pre neziskové organizácie a školy. Všetko vo veľmi dobrom pomere cena/výkon, so zabezpečenou servisnou sieťou po celom území SR a pravidelnou legislatívnou aj funkčnou aktualizáciou.

Vyspelý účtovnícky softvér je možné rozšíriť užitočnými doplnkami a modulmi. Pre Money S3 je to napr. Kniha jázd a cestové náhrady vrátane rekonštrukcie jázd, účtovné firmy a profesionáli ocenia modul Aktívne saldo pre ľahké čistenie salda a Účtovná centrála pre prenášanie dokladov od klientov.

čítať ďalej

Softvér

SESAP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou so svetovými lídrami IT trhu. Umožníme zákazníkom objaviť príležitosti na vlastné zlepšenia, identifikovať problémy a nájsť na ne najlepšie riešenie. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.

SLA – Service Level Agreement

Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom Zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z ich pohľadu môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám. Odbremení ich od podporných činností, a môžu sa tak naplno venovať podnikaniu.

Systémové a infraštruktúrne služby

Zanalyzujeme IT infraštruktúru zákazníka a navrhneme individuálne riešenia, ktoré umožnia jej efektívne využívanie a optimalizáciu nákladov. Naša činnosť zahŕňa implementáciu IT sietí, operačných systémov, databáz, správu a optimalizáciu ich výkonnosti podľa individuálnych potrieb ako aj zavádzanie najmodernejších systémov integrovanej komunikácie (Unified Communications). Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti infraštruktúrnych služieb a neustále sa snažíme o ich vylepšovanie.

čítať ďalej

Výpočtová technika

Predaj značkových PC a počítačov na mieru. Predaj komponentov, periférií a spotrebného materiálu.

Servis a profylaxia počítačov a periférií na objednávku.

čítať ďalej

CCTV

 

Kamerový set 16 farebné CCD kamery 420TVL s 20m IR ADVK6316SACPriemyselná televízia alebo uzavretý televízny okruh (po anglicky Closed Circuit Television, CCTV, doslova: televízia v uzavretom okruhu), ľudovo nazývaná kamerový systém, je spôsob televízneho prenosu na krátke vzdialenosti, zvyčajne po kábli, pričom sa televízny prenos používa na iné účely ako na prenos programu.

Tieto systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality napr. v obchodných domoch, dopravných prostriedkoch, uliciach a mnohých ďalších priestoroch s masovým pohybom ľudí) a ďalej na diaľkové sledovanie rôznych automatizovaných procesov v priemysle

čítať ďalej

Servisné stredisko pre registračné pokladnice

SESaP s.r.o.  je servisné stredisko pre registračné pokladnice ELCOM Euro a fiskálne tlačiarne Varos.

Programovanie a uvedenie do prevádzky, opravy, servisné prehliadky a vyradenie z prevádzky.

Ak potrebujete odbornú pomoc pri poruchách registračných pokladníc Elcom a príslušenstva, radi Vám ju poskytnú vyškolení odborníci na našej Info-line linke. Na pracovníka Info-line služby sa môžete obrátiť so všetkými otázkami, ktoré máte v súvislosti s našimi produktami. Pracovník Info-line služby súčasne rieši väčšinu problémov, s ktorými sa naši zákazníci pri používaní produktov môžu stretnúť.

čítať ďalej

Servis ekonomického SW Money S3

SESaP, Váš partner pre účtovníctvo Money S3Money S3 Start V01

Pre prevádzku ekonomického systému Money S3 na jednom počítači postačí celkom bežné vybavenie a inštalácia softvéru na lokálnej stanici nevyžaduje žiadne zvláštne znalosti. Pokiaľ si nie ste istý, vyžiadajte si inštaláciu u nás.

Prevádzka na lokálnom PC

 • Osobný počítač s procesorom Intel/AMD/kompatibilný, min. s taktovacou frekvenciou 1GHz – táto hranica je podmienená množstvom spracovávaných dokladov.
 • Operačný systém počítača či stanice siete odporúčame Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000 vo verziách Professional alebo Business, vždy vrátane dostupných aktualizácií a najlepšie v slovenskej verzii. Money S3 je možné spustiť i na neslovenských verziách Windows, môže však dôjsť k obmedzeniam či nesprávnej práci niektorých funkcií. Odporúčame využiť súborový sytém NTFS. Pri použití iných operačných sytémov s emulátormi Windows môže dôjsť k nekorektnému chovaniu programu.
 • Operačná pamäť s kapacitou min. 512 MB. Veľkosť pamäte je priamo úmerná výkonnosti programu a rozšírenie pamäte je najlacnejšou cestou k zvýšeniu rýchlosti programu.
 • Pevný disk s požadovaným miestom min. 1 GB. Požiadavky na voľné miesto závisia na veľkosti spracovávaných agiend – orientačne počítajte pre každú ďalšiu agendu s 1000 dokladmi naviac asi 100 MB diskového priestoru. Pre komfortnú prácu odporúčame rýchly pevný disk SATA s min. 7200 otáčkami.
 • Monitor – čím vyššie používate rozlíšenie monitora, tým prehľadnejšia bude práca s programom – na obrazovke uvidíte súčasne viac údajov. Pre optimálnu prácu odporúčame aspoň 17″ LCD displej s rozlíšením min. 1024×768.
 • Tlačiareň – odporúčame laserové alebo atramentové tlačiarne. Money S3 pre tlač využíva funkcií Windows, môžete teda používať ľubovoľnú tlačiareň, pre ktorú máte k dispozícii originálny ovládač pre Vašu verziu Windows.

Odporúčania pre prácu v sieti

Sieťová prevádzka je pri zlej konfigurácii a zlom výkone siete najčastejším zdrojom problémov. Pre prevádzku v počítačovej sieti sú nároky na hardvér vyššie, úmerne počtu prevádzkovaných PC a množstvu dát. Preto nasadenie sieťových verzií odporúčame zveriť do rúk odborníkov, ktorí sú pripravení okrem inštalácie vykonať aj individuálne nastavenia systému a zaškolenie vašich pracovníkov. Pred nasadením ekonomického systému do sieťovej prevádzky preto odporúčame konzultovať konkrétnu situáciu vo Vašej spoločnosti s niektorým z našich Konzultačných a predajných centier.

 • Do 3 staníc v sieti postačí sieť typu Peer to Peer 100 Mbps (Windows 7/Vista/XP/2000 Professional alebo Business), server Intel/AMD min. 2 GHz a pamäť RAM min. 2 GB. Odporúčame použitie rýchlych vysokotáčkových pevných diskov Ultra ATA 100, Serial ATA alebo SAS.
 • Nad 3 stanice sieť 100 Mbps, vyhradený server so systémom Windows 2008/2003/2000 Server. Nároky na hardvér servera a staníc rastú s počtom staníc a s množstvom spracovávaných dát a sú závislé i na operačnom systéme servera.
 • Nad 5 staníc v sieti navyše odporúčame terminálový režim s Windows 2008/2003/2000 Server s terminálovými službami. Táto technológia Vám nielen výrazne zrýchli prevádzku celej siete, ale tiež umožní využitie starších počítačov ako klientskych staníc. Navyše, pokiaľ potrebujete pristupovať k Money S3 cez internet, je možné sa k Money S3 pripojiť pomocou Vzdialenej plochy (terminálový klient).

Voliteľné či doplnkové vybavenie

 • Zálohovacie zariadenie so zodpovedajúcou kapacitou – zapisovateľné CD, DVD alebo USB flash. Dáta sú to najcennejšie, čo v programe máte a preto odporúčame časté zálohovanie priamo na disk počítača a taktiež na zapisovateľné médiá, ktoré je vhodné mať uložené na inom mieste ako počítač s ostrými dátami (napr. pre prípad požiaru).
 • Záložný zdroj prúdu (UPS) – chráni Váš počítač pred neočakávanými výpadkami elektrického prúdu a výkyvmi siete. V dôsledku výpadku prúdu môže dôjsť k porušeniu väzieb v databáze a následne i k nesprávnej funkcii programu.
 • Prístup k internetu – využijete pre komunikáciu s vaším peňažným ústavom (homebanking) a k zisťovaniu a načítaniu informácií priamo do Money S3 z verejných databáz (napr. kurzový lístok). Prostredníctvom internetu ďalej získavate prístup k on-line technickej podpore, automaticky aktualizujete softvér (podmienkou je mať aktívnu službu Aktualizácia) a je to aj najpohodlnejšia cesta pre aktiváciu licencie. PomocouInformačného kanála RSS máte zasa priamo v Money S3 k dispozícii aktuálne informácie o zmenách a novinkách v programe alebo v legislatíve.
 • Kancelársky softvér – Money S3 spolupracuje s niektorými časťami kancelárskeho balíka MS Office (napr. priame odosielanie faktúr e-mailom vo formáte PDF, export dát pre ďalšie spracovanie v Microsoft Excel, ukladanie dokumentov Office priamo k dokladom v Money S3 s previazanosťou na integrované CRM funkcie).

Pokladničné systémy

Money S3 môže pracovať ako plnohodnotný pokladničný systém. Informácie o pripojiteľných pokladničných perifériách (registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, tlačiarne bločkov, peňažné zásuvky, snímače čiarových kódov, zákaznícke displeje, atď.) získate v našich Konzultačných a predajných centrách. Prehľad periférií získate zase na našich stránkach o pokladničných systémoch tu.

čítať ďalej

Inštalácia a údržba Serverov Windows 2000/2003/2008

Ponúkame poradenstvo, inštaláciu, správu a priebežnú podporu pre väčšinuServer a monitorovanie siete, návrh siete, správu a údržbuWindows Server 2000, 2003, 2008,Windows Small Business Server 2003, 2008

 

čítať ďalej

Inštalácia, upgrade a údržba PC sietí (TCP/IP)

SPRÁVA SIETÍ

Ponúkame Vám správu sietí prostredníctvom outsourcing-u – pravidelnými návštevami alebo jednorázovými zásahmi  priamo u zákazníka.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť siete a počítačov vieme klientovi navrhnúť na mieru plán návštev a starostlivosti, ktoré by zabezpečili maximálne využitie siete, zdokonalenia zručnosti zamestnancov, implementovanie nových technologií a bezpečnostných prvkov, zabezpečenie a zálohovanie dát, ochranu Vašich údajov pred zneužitím či už po fyzickom odcudzení (kryptovacia metóda) alebo rôznymi útokmi (vírusy, spyware, hackerské útoky).

Na začiatku spolupráce podrobíme sieť klienta hĺbkovému auditu, pri ktorom zistíme všetky nedostatky v topológii a bezpečnosti počítačovej siete, následne vytvoríme podrobnú dokumentáciu siete a zistené nedostaky vyriešime pri maximálnej snahe ušetriť čo najviac finančných prostriedkov klienta.

Zakladáme si na maximálnej usporiadanosti a poriadku v sieti s presne vymedzenými právami užívateľov a pracovných staníc.

Každý klient má prideleného jedného špecialistu, pričom sa nemusí obávať “striedania” rôznych administrátorov, ako je to bežné pri iných outsourcingových firmách.

čítať ďalej

Servic PC

Komplexný servis počítačov pre Vašu spoločnosť

 • správa firemnej siete a servera
 • pravidelné zálohovanie dôležitých dát
 • aktualizácia softvéru a odstránenie škodlivého sw
 • oprava nefunkčného systému a nefunkčných súčastí PC
 • odborné poradenstvo

 počítačov pre domácnosti

 • ostránenie vírusov a škodlivého softvéru – poradenstvo
 • zapojenie a inštalácia nových zariadení a softvéru
 • nastavenie e-mailu a e-mailového programu
 • nastavenie a zabezpečenie wi-fi siete a internetu
 • oprava nefunkčného a spomaleného systému

Pravidelný servis počítačov šetrí Vaše peniaze!

 • firemným zákazníkom ponúkame až 10% zľavu na naše služby
 • pravidelný servis je dôležitý pre bezbroblémový chod počítačov
  vo Vašej firme z dlhodobého hľadiska.
 • zákazník by mal vedieť, že pri nepravidelnom servise PC jeho IT
  infraštruktúra nebude mať jednotnú koncepciu a bezproblémový chod,
  čo by zvýšilo efektivitu vnútropodnikových činností.

Užívateľská podpora na diaľku

 • opravíme Váš počítač aj keď nie ste z NR a BA
 • pomôžeme Vám okamžite cez internet!
 • služba je dostupná v rámci celého Slovenska
 • bezpečne odstránime 80% problémov, alebo nastavíme
  Váš počítač. Oprava počítačov na diaľku.
čítať ďalej

Registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne

Používanie pokladníc od 1. 3. 2009 upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice v znení neskorších doplnení. Tento zákon kladie aj nové požiadavky na ich technické vybavenie. Elcom, ako najväčší slovenský výrobca pokladničných zariadení pre vás pripravil spoľahlivé riešenia fiskálnych pokladníc, aby pre vás bola fiskalizácia jednoduchá, prístupná a cenovo najvýhodnejšia.

Fiskálny zákon neznamená automaticky kúpu úplne novej pokladnice. Na väčšine pokladníc Euro a tlačiarní, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na trhu, je možné vykonať tzv. upgrade. S istotou sa na nás obráťte pri príprave vašej pokladnice podľa požiadaviek zákona. Elcom ako spoľahlivý partner s dlhoročnými skúsenosťami a najširšou obchodnou a servisnou sieťou, vám s tým pomôže.

Euro-50 Mini

MALÉ PREVÁDZKY

Euro-200

STREDNÉ PREVÁDZKY

VEĽKÉ PREVÁDZKY

 

čítať ďalej

Ekonomický softvér Money

Money S3 patrí medzi najrozšírenejšie systémy pre malé a stredné firmy v Slovenskej i Českej republike. Ponúka všetky potrebné moduly – podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo), adresár, fakturácia, sklady, objednávky, mzdy a celý rad ďalších doplnkov, vrátane homebankingu, prepojenia s pokladničnými systémami, internetovými obchodmi alebo ďalšími aplikáciami na báze XML. Vyznačuje sa hlavne jednoduchou a ľahkou obsluhou v prostredí Microsoft Windows.

Systém využíva najširšie spektrum zákazníkov. Nájdete medzi nimi firmy, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom, výrobou alebo službami. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoobchody, strojárenské firmy a tiež drobní živnostníci a podnikatelia. V našej ponuke nechýbajú ani varianty Money S3 pre neziskové organizácie a školy. Všetko vo veľmi dobrom pomere cena/výkon, so zabezpečenou servisnou sieťou po celom území SR a pravidelnou legislatívnou aj funkčnou aktualizáciou.

Vyspelý účtovnícky softvér je možné rozšíriť užitočnými doplnkami a modulmi. Pre Money S3 je to napr. Kniha jázd a cestové náhrady vrátane rekonštrukcie jázd, účtovné firmy a profesionáli ocenia modul Aktívne saldo pre ľahké čistenie salda a Účtovná centrála pre prenášanie dokladov od klientov.

čítať ďalej

Softvér

SESAP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou so svetovými lídrami IT trhu. Umožníme zákazníkom objaviť príležitosti na vlastné zlepšenia, identifikovať problémy a nájsť na ne najlepšie riešenie. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.

SLA – Service Level Agreement

Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom Zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z ich pohľadu môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám. Odbremení ich od podporných činností, a môžu sa tak naplno venovať podnikaniu.

Systémové a infraštruktúrne služby

Zanalyzujeme IT infraštruktúru zákazníka a navrhneme individuálne riešenia, ktoré umožnia jej efektívne využívanie a optimalizáciu nákladov. Naša činnosť zahŕňa implementáciu IT sietí, operačných systémov, databáz, správu a optimalizáciu ich výkonnosti podľa individuálnych potrieb ako aj zavádzanie najmodernejších systémov integrovanej komunikácie (Unified Communications). Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti infraštruktúrnych služieb a neustále sa snažíme o ich vylepšovanie.

čítať ďalej

Výpočtová technika

Predaj značkových PC a počítačov na mieru. Predaj komponentov, periférií a spotrebného materiálu.

Servis a profylaxia počítačov a periférií na objednávku.

čítať ďalej

CCTV

 

Kamerový set 16 farebné CCD kamery 420TVL s 20m IR ADVK6316SACPriemyselná televízia alebo uzavretý televízny okruh (po anglicky Closed Circuit Television, CCTV, doslova: televízia v uzavretom okruhu), ľudovo nazývaná kamerový systém, je spôsob televízneho prenosu na krátke vzdialenosti, zvyčajne po kábli, pričom sa televízny prenos používa na iné účely ako na prenos programu.

Tieto systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality napr. v obchodných domoch, dopravných prostriedkoch, uliciach a mnohých ďalších priestoroch s masovým pohybom ľudí) a ďalej na diaľkové sledovanie rôznych automatizovaných procesov v priemysle

čítať ďalej

Servisné stredisko pre registračné pokladnice

SESaP s.r.o.  je servisné stredisko pre registračné pokladnice ELCOM Euro a fiskálne tlačiarne Varos.

Programovanie a uvedenie do prevádzky, opravy, servisné prehliadky a vyradenie z prevádzky.

Ak potrebujete odbornú pomoc pri poruchách registračných pokladníc Elcom a príslušenstva, radi Vám ju poskytnú vyškolení odborníci na našej Info-line linke. Na pracovníka Info-line služby sa môžete obrátiť so všetkými otázkami, ktoré máte v súvislosti s našimi produktami. Pracovník Info-line služby súčasne rieši väčšinu problémov, s ktorými sa naši zákazníci pri používaní produktov môžu stretnúť.

čítať ďalej

Servis ekonomického SW Money S3

SESaP, Váš partner pre účtovníctvo Money S3Money S3 Start V01

Pre prevádzku ekonomického systému Money S3 na jednom počítači postačí celkom bežné vybavenie a inštalácia softvéru na lokálnej stanici nevyžaduje žiadne zvláštne znalosti. Pokiaľ si nie ste istý, vyžiadajte si inštaláciu u nás.

Prevádzka na lokálnom PC

 • Osobný počítač s procesorom Intel/AMD/kompatibilný, min. s taktovacou frekvenciou 1GHz – táto hranica je podmienená množstvom spracovávaných dokladov.
 • Operačný systém počítača či stanice siete odporúčame Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000 vo verziách Professional alebo Business, vždy vrátane dostupných aktualizácií a najlepšie v slovenskej verzii. Money S3 je možné spustiť i na neslovenských verziách Windows, môže však dôjsť k obmedzeniam či nesprávnej práci niektorých funkcií. Odporúčame využiť súborový sytém NTFS. Pri použití iných operačných sytémov s emulátormi Windows môže dôjsť k nekorektnému chovaniu programu.
 • Operačná pamäť s kapacitou min. 512 MB. Veľkosť pamäte je priamo úmerná výkonnosti programu a rozšírenie pamäte je najlacnejšou cestou k zvýšeniu rýchlosti programu.
 • Pevný disk s požadovaným miestom min. 1 GB. Požiadavky na voľné miesto závisia na veľkosti spracovávaných agiend – orientačne počítajte pre každú ďalšiu agendu s 1000 dokladmi naviac asi 100 MB diskového priestoru. Pre komfortnú prácu odporúčame rýchly pevný disk SATA s min. 7200 otáčkami.
 • Monitor – čím vyššie používate rozlíšenie monitora, tým prehľadnejšia bude práca s programom – na obrazovke uvidíte súčasne viac údajov. Pre optimálnu prácu odporúčame aspoň 17″ LCD displej s rozlíšením min. 1024×768.
 • Tlačiareň – odporúčame laserové alebo atramentové tlačiarne. Money S3 pre tlač využíva funkcií Windows, môžete teda používať ľubovoľnú tlačiareň, pre ktorú máte k dispozícii originálny ovládač pre Vašu verziu Windows.

Odporúčania pre prácu v sieti

Sieťová prevádzka je pri zlej konfigurácii a zlom výkone siete najčastejším zdrojom problémov. Pre prevádzku v počítačovej sieti sú nároky na hardvér vyššie, úmerne počtu prevádzkovaných PC a množstvu dát. Preto nasadenie sieťových verzií odporúčame zveriť do rúk odborníkov, ktorí sú pripravení okrem inštalácie vykonať aj individuálne nastavenia systému a zaškolenie vašich pracovníkov. Pred nasadením ekonomického systému do sieťovej prevádzky preto odporúčame konzultovať konkrétnu situáciu vo Vašej spoločnosti s niektorým z našich Konzultačných a predajných centier.

 • Do 3 staníc v sieti postačí sieť typu Peer to Peer 100 Mbps (Windows 7/Vista/XP/2000 Professional alebo Business), server Intel/AMD min. 2 GHz a pamäť RAM min. 2 GB. Odporúčame použitie rýchlych vysokotáčkových pevných diskov Ultra ATA 100, Serial ATA alebo SAS.
 • Nad 3 stanice sieť 100 Mbps, vyhradený server so systémom Windows 2008/2003/2000 Server. Nároky na hardvér servera a staníc rastú s počtom staníc a s množstvom spracovávaných dát a sú závislé i na operačnom systéme servera.
 • Nad 5 staníc v sieti navyše odporúčame terminálový režim s Windows 2008/2003/2000 Server s terminálovými službami. Táto technológia Vám nielen výrazne zrýchli prevádzku celej siete, ale tiež umožní využitie starších počítačov ako klientskych staníc. Navyše, pokiaľ potrebujete pristupovať k Money S3 cez internet, je možné sa k Money S3 pripojiť pomocou Vzdialenej plochy (terminálový klient).

Voliteľné či doplnkové vybavenie

 • Zálohovacie zariadenie so zodpovedajúcou kapacitou – zapisovateľné CD, DVD alebo USB flash. Dáta sú to najcennejšie, čo v programe máte a preto odporúčame časté zálohovanie priamo na disk počítača a taktiež na zapisovateľné médiá, ktoré je vhodné mať uložené na inom mieste ako počítač s ostrými dátami (napr. pre prípad požiaru).
 • Záložný zdroj prúdu (UPS) – chráni Váš počítač pred neočakávanými výpadkami elektrického prúdu a výkyvmi siete. V dôsledku výpadku prúdu môže dôjsť k porušeniu väzieb v databáze a následne i k nesprávnej funkcii programu.
 • Prístup k internetu – využijete pre komunikáciu s vaším peňažným ústavom (homebanking) a k zisťovaniu a načítaniu informácií priamo do Money S3 z verejných databáz (napr. kurzový lístok). Prostredníctvom internetu ďalej získavate prístup k on-line technickej podpore, automaticky aktualizujete softvér (podmienkou je mať aktívnu službu Aktualizácia) a je to aj najpohodlnejšia cesta pre aktiváciu licencie. PomocouInformačného kanála RSS máte zasa priamo v Money S3 k dispozícii aktuálne informácie o zmenách a novinkách v programe alebo v legislatíve.
 • Kancelársky softvér – Money S3 spolupracuje s niektorými časťami kancelárskeho balíka MS Office (napr. priame odosielanie faktúr e-mailom vo formáte PDF, export dát pre ďalšie spracovanie v Microsoft Excel, ukladanie dokumentov Office priamo k dokladom v Money S3 s previazanosťou na integrované CRM funkcie).

Pokladničné systémy

Money S3 môže pracovať ako plnohodnotný pokladničný systém. Informácie o pripojiteľných pokladničných perifériách (registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, tlačiarne bločkov, peňažné zásuvky, snímače čiarových kódov, zákaznícke displeje, atď.) získate v našich Konzultačných a predajných centrách. Prehľad periférií získate zase na našich stránkach o pokladničných systémoch tu.

čítať ďalej

Inštalácia a údržba Serverov Windows 2000/2003/2008

Ponúkame poradenstvo, inštaláciu, správu a priebežnú podporu pre väčšinuServer a monitorovanie siete, návrh siete, správu a údržbuWindows Server 2000, 2003, 2008,Windows Small Business Server 2003, 2008

 

čítať ďalej

Inštalácia, upgrade a údržba PC sietí (TCP/IP)

SPRÁVA SIETÍ

Ponúkame Vám správu sietí prostredníctvom outsourcing-u – pravidelnými návštevami alebo jednorázovými zásahmi  priamo u zákazníka.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť siete a počítačov vieme klientovi navrhnúť na mieru plán návštev a starostlivosti, ktoré by zabezpečili maximálne využitie siete, zdokonalenia zručnosti zamestnancov, implementovanie nových technologií a bezpečnostných prvkov, zabezpečenie a zálohovanie dát, ochranu Vašich údajov pred zneužitím či už po fyzickom odcudzení (kryptovacia metóda) alebo rôznymi útokmi (vírusy, spyware, hackerské útoky).

Na začiatku spolupráce podrobíme sieť klienta hĺbkovému auditu, pri ktorom zistíme všetky nedostatky v topológii a bezpečnosti počítačovej siete, následne vytvoríme podrobnú dokumentáciu siete a zistené nedostaky vyriešime pri maximálnej snahe ušetriť čo najviac finančných prostriedkov klienta.

Zakladáme si na maximálnej usporiadanosti a poriadku v sieti s presne vymedzenými právami užívateľov a pracovných staníc.

Každý klient má prideleného jedného špecialistu, pričom sa nemusí obávať “striedania” rôznych administrátorov, ako je to bežné pri iných outsourcingových firmách.

čítať ďalej

Servic PC

Komplexný servis počítačov pre Vašu spoločnosť

 • správa firemnej siete a servera
 • pravidelné zálohovanie dôležitých dát
 • aktualizácia softvéru a odstránenie škodlivého sw
 • oprava nefunkčného systému a nefunkčných súčastí PC
 • odborné poradenstvo

 počítačov pre domácnosti

 • ostránenie vírusov a škodlivého softvéru – poradenstvo
 • zapojenie a inštalácia nových zariadení a softvéru
 • nastavenie e-mailu a e-mailového programu
 • nastavenie a zabezpečenie wi-fi siete a internetu
 • oprava nefunkčného a spomaleného systému

Pravidelný servis počítačov šetrí Vaše peniaze!

 • firemným zákazníkom ponúkame až 10% zľavu na naše služby
 • pravidelný servis je dôležitý pre bezbroblémový chod počítačov
  vo Vašej firme z dlhodobého hľadiska.
 • zákazník by mal vedieť, že pri nepravidelnom servise PC jeho IT
  infraštruktúra nebude mať jednotnú koncepciu a bezproblémový chod,
  čo by zvýšilo efektivitu vnútropodnikových činností.

Užívateľská podpora na diaľku

 • opravíme Váš počítač aj keď nie ste z NR a BA
 • pomôžeme Vám okamžite cez internet!
 • služba je dostupná v rámci celého Slovenska
 • bezpečne odstránime 80% problémov, alebo nastavíme
  Váš počítač. Oprava počítačov na diaľku.
čítať ďalej

Registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne

Používanie pokladníc od 1. 3. 2009 upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice v znení neskorších doplnení. Tento zákon kladie aj nové požiadavky na ich technické vybavenie. Elcom, ako najväčší slovenský výrobca pokladničných zariadení pre vás pripravil spoľahlivé riešenia fiskálnych pokladníc, aby pre vás bola fiskalizácia jednoduchá, prístupná a cenovo najvýhodnejšia.

Fiskálny zákon neznamená automaticky kúpu úplne novej pokladnice. Na väčšine pokladníc Euro a tlačiarní, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na trhu, je možné vykonať tzv. upgrade. S istotou sa na nás obráťte pri príprave vašej pokladnice podľa požiadaviek zákona. Elcom ako spoľahlivý partner s dlhoročnými skúsenosťami a najširšou obchodnou a servisnou sieťou, vám s tým pomôže.

Euro-50 Mini

MALÉ PREVÁDZKY

Euro-200

STREDNÉ PREVÁDZKY

VEĽKÉ PREVÁDZKY

 

čítať ďalej

Ekonomický softvér Money

Money S3 patrí medzi najrozšírenejšie systémy pre malé a stredné firmy v Slovenskej i Českej republike. Ponúka všetky potrebné moduly – podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo), adresár, fakturácia, sklady, objednávky, mzdy a celý rad ďalších doplnkov, vrátane homebankingu, prepojenia s pokladničnými systémami, internetovými obchodmi alebo ďalšími aplikáciami na báze XML. Vyznačuje sa hlavne jednoduchou a ľahkou obsluhou v prostredí Microsoft Windows.

Systém využíva najširšie spektrum zákazníkov. Nájdete medzi nimi firmy, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom, výrobou alebo službami. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoobchody, strojárenské firmy a tiež drobní živnostníci a podnikatelia. V našej ponuke nechýbajú ani varianty Money S3 pre neziskové organizácie a školy. Všetko vo veľmi dobrom pomere cena/výkon, so zabezpečenou servisnou sieťou po celom území SR a pravidelnou legislatívnou aj funkčnou aktualizáciou.

Vyspelý účtovnícky softvér je možné rozšíriť užitočnými doplnkami a modulmi. Pre Money S3 je to napr. Kniha jázd a cestové náhrady vrátane rekonštrukcie jázd, účtovné firmy a profesionáli ocenia modul Aktívne saldo pre ľahké čistenie salda a Účtovná centrála pre prenášanie dokladov od klientov.

čítať ďalej

Softvér

SESAP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou so svetovými lídrami IT trhu. Umožníme zákazníkom objaviť príležitosti na vlastné zlepšenia, identifikovať problémy a nájsť na ne najlepšie riešenie. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.

SLA – Service Level Agreement

Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom Zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z ich pohľadu môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám. Odbremení ich od podporných činností, a môžu sa tak naplno venovať podnikaniu.

Systémové a infraštruktúrne služby

Zanalyzujeme IT infraštruktúru zákazníka a navrhneme individuálne riešenia, ktoré umožnia jej efektívne využívanie a optimalizáciu nákladov. Naša činnosť zahŕňa implementáciu IT sietí, operačných systémov, databáz, správu a optimalizáciu ich výkonnosti podľa individuálnych potrieb ako aj zavádzanie najmodernejších systémov integrovanej komunikácie (Unified Communications). Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti infraštruktúrnych služieb a neustále sa snažíme o ich vylepšovanie.

čítať ďalej

Výpočtová technika

Predaj značkových PC a počítačov na mieru. Predaj komponentov, periférií a spotrebného materiálu.

Servis a profylaxia počítačov a periférií na objednávku.

čítať ďalej