Softvér

Softvér

SESAP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou so svetovými lídrami IT trhu. Umožníme zákazníkom objaviť príležitosti na vlastné zlepšenia, identifikovať problémy a nájsť na ne najlepšie riešenie. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.

SLA – Service Level Agreement

Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom Zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z ich pohľadu môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám. Odbremení ich od podporných činností, a môžu sa tak naplno venovať podnikaniu.

Systémové a infraštruktúrne služby

Zanalyzujeme IT infraštruktúru zákazníka a navrhneme individuálne riešenia, ktoré umožnia jej efektívne využívanie a optimalizáciu nákladov. Naša činnosť zahŕňa implementáciu IT sietí, operačných systémov, databáz, správu a optimalizáciu ich výkonnosti podľa individuálnych potrieb ako aj zavádzanie najmodernejších systémov integrovanej komunikácie (Unified Communications). Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti infraštruktúrnych služieb a neustále sa snažíme o ich vylepšovanie.