Inštalácia, upgrade a údržba PC sietí (TCP/IP)

Inštalácia, upgrade a údržba PC sietí (TCP/IP)

SPRÁVA SIETÍ

Ponúkame Vám správu sietí prostredníctvom outsourcing-u – pravidelnými návštevami alebo jednorázovými zásahmi  priamo u zákazníka.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť siete a počítačov vieme klientovi navrhnúť na mieru plán návštev a starostlivosti, ktoré by zabezpečili maximálne využitie siete, zdokonalenia zručnosti zamestnancov, implementovanie nových technologií a bezpečnostných prvkov, zabezpečenie a zálohovanie dát, ochranu Vašich údajov pred zneužitím či už po fyzickom odcudzení (kryptovacia metóda) alebo rôznymi útokmi (vírusy, spyware, hackerské útoky).

Na začiatku spolupráce podrobíme sieť klienta hĺbkovému auditu, pri ktorom zistíme všetky nedostatky v topológii a bezpečnosti počítačovej siete, následne vytvoríme podrobnú dokumentáciu siete a zistené nedostaky vyriešime pri maximálnej snahe ušetriť čo najviac finančných prostriedkov klienta.

Zakladáme si na maximálnej usporiadanosti a poriadku v sieti s presne vymedzenými právami užívateľov a pracovných staníc.

Každý klient má prideleného jedného špecialistu, pričom sa nemusí obávať “striedania” rôznych administrátorov, ako je to bežné pri iných outsourcingových firmách.