Servis ekonomického SW Money S3

Servis ekonomického SW Money S3

SESaP, Váš partner pre účtovníctvo Money S3Money S3 Start V01

Pre prevádzku ekonomického systému Money S3 na jednom počítači postačí celkom bežné vybavenie a inštalácia softvéru na lokálnej stanici nevyžaduje žiadne zvláštne znalosti. Pokiaľ si nie ste istý, vyžiadajte si inštaláciu u nás.

Prevádzka na lokálnom PC

 • Osobný počítač s procesorom Intel/AMD/kompatibilný, min. s taktovacou frekvenciou 1GHz – táto hranica je podmienená množstvom spracovávaných dokladov.
 • Operačný systém počítača či stanice siete odporúčame Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000 vo verziách Professional alebo Business, vždy vrátane dostupných aktualizácií a najlepšie v slovenskej verzii. Money S3 je možné spustiť i na neslovenských verziách Windows, môže však dôjsť k obmedzeniam či nesprávnej práci niektorých funkcií. Odporúčame využiť súborový sytém NTFS. Pri použití iných operačných sytémov s emulátormi Windows môže dôjsť k nekorektnému chovaniu programu.
 • Operačná pamäť s kapacitou min. 512 MB. Veľkosť pamäte je priamo úmerná výkonnosti programu a rozšírenie pamäte je najlacnejšou cestou k zvýšeniu rýchlosti programu.
 • Pevný disk s požadovaným miestom min. 1 GB. Požiadavky na voľné miesto závisia na veľkosti spracovávaných agiend – orientačne počítajte pre každú ďalšiu agendu s 1000 dokladmi naviac asi 100 MB diskového priestoru. Pre komfortnú prácu odporúčame rýchly pevný disk SATA s min. 7200 otáčkami.
 • Monitor – čím vyššie používate rozlíšenie monitora, tým prehľadnejšia bude práca s programom – na obrazovke uvidíte súčasne viac údajov. Pre optimálnu prácu odporúčame aspoň 17″ LCD displej s rozlíšením min. 1024×768.
 • Tlačiareň – odporúčame laserové alebo atramentové tlačiarne. Money S3 pre tlač využíva funkcií Windows, môžete teda používať ľubovoľnú tlačiareň, pre ktorú máte k dispozícii originálny ovládač pre Vašu verziu Windows.

Odporúčania pre prácu v sieti

Sieťová prevádzka je pri zlej konfigurácii a zlom výkone siete najčastejším zdrojom problémov. Pre prevádzku v počítačovej sieti sú nároky na hardvér vyššie, úmerne počtu prevádzkovaných PC a množstvu dát. Preto nasadenie sieťových verzií odporúčame zveriť do rúk odborníkov, ktorí sú pripravení okrem inštalácie vykonať aj individuálne nastavenia systému a zaškolenie vašich pracovníkov. Pred nasadením ekonomického systému do sieťovej prevádzky preto odporúčame konzultovať konkrétnu situáciu vo Vašej spoločnosti s niektorým z našich Konzultačných a predajných centier.

 • Do 3 staníc v sieti postačí sieť typu Peer to Peer 100 Mbps (Windows 7/Vista/XP/2000 Professional alebo Business), server Intel/AMD min. 2 GHz a pamäť RAM min. 2 GB. Odporúčame použitie rýchlych vysokotáčkových pevných diskov Ultra ATA 100, Serial ATA alebo SAS.
 • Nad 3 stanice sieť 100 Mbps, vyhradený server so systémom Windows 2008/2003/2000 Server. Nároky na hardvér servera a staníc rastú s počtom staníc a s množstvom spracovávaných dát a sú závislé i na operačnom systéme servera.
 • Nad 5 staníc v sieti navyše odporúčame terminálový režim s Windows 2008/2003/2000 Server s terminálovými službami. Táto technológia Vám nielen výrazne zrýchli prevádzku celej siete, ale tiež umožní využitie starších počítačov ako klientskych staníc. Navyše, pokiaľ potrebujete pristupovať k Money S3 cez internet, je možné sa k Money S3 pripojiť pomocou Vzdialenej plochy (terminálový klient).

Voliteľné či doplnkové vybavenie

 • Zálohovacie zariadenie so zodpovedajúcou kapacitou – zapisovateľné CD, DVD alebo USB flash. Dáta sú to najcennejšie, čo v programe máte a preto odporúčame časté zálohovanie priamo na disk počítača a taktiež na zapisovateľné médiá, ktoré je vhodné mať uložené na inom mieste ako počítač s ostrými dátami (napr. pre prípad požiaru).
 • Záložný zdroj prúdu (UPS) – chráni Váš počítač pred neočakávanými výpadkami elektrického prúdu a výkyvmi siete. V dôsledku výpadku prúdu môže dôjsť k porušeniu väzieb v databáze a následne i k nesprávnej funkcii programu.
 • Prístup k internetu – využijete pre komunikáciu s vaším peňažným ústavom (homebanking) a k zisťovaniu a načítaniu informácií priamo do Money S3 z verejných databáz (napr. kurzový lístok). Prostredníctvom internetu ďalej získavate prístup k on-line technickej podpore, automaticky aktualizujete softvér (podmienkou je mať aktívnu službu Aktualizácia) a je to aj najpohodlnejšia cesta pre aktiváciu licencie. PomocouInformačného kanála RSS máte zasa priamo v Money S3 k dispozícii aktuálne informácie o zmenách a novinkách v programe alebo v legislatíve.
 • Kancelársky softvér – Money S3 spolupracuje s niektorými časťami kancelárskeho balíka MS Office (napr. priame odosielanie faktúr e-mailom vo formáte PDF, export dát pre ďalšie spracovanie v Microsoft Excel, ukladanie dokumentov Office priamo k dokladom v Money S3 s previazanosťou na integrované CRM funkcie).

Pokladničné systémy

Money S3 môže pracovať ako plnohodnotný pokladničný systém. Informácie o pripojiteľných pokladničných perifériách (registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, tlačiarne bločkov, peňažné zásuvky, snímače čiarových kódov, zákaznícke displeje, atď.) získate v našich Konzultačných a predajných centrách. Prehľad periférií získate zase na našich stránkach o pokladničných systémoch tu.