Servisné stredisko pre registračné pokladnice

Servisné stredisko pre registračné pokladnice

SESaP s.r.o.  je servisné stredisko pre registračné pokladnice ELCOM Euro a fiskálne tlačiarne Varos.

Programovanie a uvedenie do prevádzky, opravy, servisné prehliadky a vyradenie z prevádzky.

Ak potrebujete odbornú pomoc pri poruchách registračných pokladníc Elcom a príslušenstva, radi Vám ju poskytnú vyškolení odborníci na našej Info-line linke. Na pracovníka Info-line služby sa môžete obrátiť so všetkými otázkami, ktoré máte v súvislosti s našimi produktami. Pracovník Info-line služby súčasne rieši väčšinu problémov, s ktorými sa naši zákazníci pri používaní produktov môžu stretnúť.