Technická služba

Podľa §7 zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) poskytuje naša firma

Technické služby

projektovanie, montáž, údržba, revízie a opravy zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

číslo licencie na prevádzkovanie technickej služby : Lic-14-018/2013

Poskytujeme montáž a poradenstvo kamerových systémov.